PROFESSIONAL GATE
TO REAL ESTATE
REALITNÍ KANCELÁŘ

CZE   ENG   RUS

Novinky

Novinky


Vývoj na rezidenčním trhu 2020 / 18.07.2020 / 

 Shrnutí analýzy
Postupné dubnové uvolňování opatření proti šíření COVID-19 představovalo pro rezidenční trh vítanou úlevu. Po dvou posledních březnových týdnech, které byly z pohledu aktivity trhu zcela netečné se v dubnu situace pomalu měnila. Pozitivní zprávou je, že nejkrizovější scénáře vývoje se nenaplňují. Z hlediska nabídkových cen prodejů zatím nelze pozorovat téměř žádný posun a i když se zejména na nájemní trh v průběhu dubna dostalo větší množství investičních bytů z platforem krátkodobého ubytování, mění se cena nájmů jen mírně a pouze lokálně.

Důležitou roli na rezidenčním trhu v dubnu sehrál stát. Diskutovaná opatření na podporu rezidenčního trhu byla přijata (např. zrušení daně z nabytí nemovitosti), jejich účinek však budeme schopni vyhodnotit až v průběhu budoucích měsíců a let.

Významnou šanci pro trh s byty aktuálně představují investoři, kteří nechtějí držet hotovost.

Snižování mediánové ceny nájmu v Praze se v druhé polovině dubna zastavilo a pohybuje se na úrovni 290 Kč/m2/měsíc, cože je meziměsíční cca 10% pokles. Pro šedesátimetrový byt to představuje snížení o 1 800 Kč/měsíc.
Počet nově vyvěšených inzerátů se ani po měsíci a půl nesnižuje k mediánu posledních 4 let. Naopak, v druhé polovině dubna se opět počet nových inzerátů začal zvyšovat k úrovni kolem 2 000 nových inzerátů týdně oproti obvyklým 1 350.
V krajských městech nabídka na vyhlášení nouzového stavu a omezení pohybu osob reagovala krátkodobým útlumem (odložení nabídky ze strany pronajímatelů). Po nadprůměrném přelomu března a dubna se nabídka více přiblížila normě 4 letého mediánu. V krajských městech není tak výrazný rozdíl oproti průměru jako u inzerátů v Praze.
Po mírném výkyvu průměrné nabídkové ceny bytů v Praze v prvních dvou týdnech po vyhlášení karantény se cena výrazně nemění. V Praze byla cenová úroveň nabídky v týdnu od 20. 4. cca 94 000 Kč na m2. Stále tak platí, že nedochází k nějakému výraznějšímu propadu cen.
Nová nabídka prodejů bytů se na konci dubna pohybovala na 50 % čtyřletého mediánu nabídky. Počet stažených nabídek se po poklesu začátkem dubna počal opět zvyšovat, což indikuje zvýšení aktivity realizace nabízených inzerátů.

CHECH REAL ESTATE © 2011

design by firmstyler
Сайты Чехии