PROFESSIONAL GATE
TO REAL ESTATE
REALITNÍ KANCELÁŘ

CZE   ENG   RUS

Služby

Služby


SLUŽBY PRO MAJITELE A INVESTORA

 SLUŽBY PRO MAJITELE

^^ Odhad ceny nemovitosti

Zjistěte cenu, za kterou můžete prodat nebo pronajmout vaši nemovitost. Ihned zjistíte, jak se ceny pohybují.

 

 Poskytneme zdarma a nezávazně expresní odhad ceny vaší nemovitosti.

 

^^ Právní servis. Bezpečný prodej nemovitosti.

Nabízíme kupní smlouvu na míru, předávací protokol, návrh na vklad do katastru, úschovu kupní ceny a další. Vyřešíme i komplikované právní záležitosti.

Postaráme se o bezproblémový převod vaší nemovitosti.

 

 Sepsání nebo revize kupní smlouvy

 Návrh na vklad do katastru nemovitostí

 Předávací protokol

 Smlouva budoucí kupní nebo rezervační

 Úschova kupní ceny

 Konzultace s advokátem 

 Příprava dokumentace, tisk a ověření podpisů účastníků

 

^^ Ověření bezdlužnosti nájemce

Předejděte problémům s neplatiči! Prověření zájemce o pronájem formou výpisu exekuce až ze 7 registrů.

 

 Při špatném výběru nájemníka hrozí pronajímateli zničená či poškozená nemovitost, nedobytný dlužný nájem nebo dokonce návštěva exekutora, který po nájemci vymáhá dluh a v rámci exekuce zabaví i vybavení bytu patřící pronajímateli. 

 Prověření zájemce o pronájem formou výpisu exekuce je snadnou a rychlou kontrolou, zda dotyčný nemá problém s řádným plněním závazků, resp. nejsou na něj vedeny exekuce. 

 Za zanedbatelný poplatek má tak pronajímatel už předem určitou představu o jeho spolehlivosti.

 

^^ Zpracovaní energetického štítku

Chybí vám energetický štítek (PENB)? Rádi ho pro vás rychle a levně zajistíme do 3 dnů! Poptávka online a nízké ceny za zpracování.

 

 Kdo musí disponovat PENB?

 

Průkaz energetické náročnosti budov je povinný při výstavbě nových budov, při větší změně dokončených budov, při prodeji a pronájmu celého objektu nebo jeho ucelené části. Odpovědnost za zajištění energetického štítku nese prodávající.

 

^^ Stěhování energie

Energie teď přepíšete rychle a jednoduše, online přímo z vašeho obýváku.

Kliknutím na odkazy výše opouštíte stránky www.cz-estate.cz  a budete přesměrování na partnerské stránky www.stehovanienergie.cz  provozované společností ČEZ Prodej, a.s., která odpovídá za obsah webových stránek.

 

^^ Technicky audit nemovitosti.

 

Prodávající nese odpovědnost za skryté vady na nemovitosti po dobu 5 let od prodeje. To je dost dlouhá doba, aby vypluly na povrch vady, které byly v době prodeje skryté. 

^^ Jak prověřit technický stav?

 

Nejlepší způsob prověření technického stavu nemovitosti je vypracování technické zprávy od autorizovaného stavebního inženýra. Technickou zprávu i s popisem závad na nemovitosti pak přiložte jako přílohu ke kupní smlouvě.

 

Technická zpráva by měla být aktuální, ideálně vypracovaná krátce před prodejem nemovitosti. Je především důležitá při prodeji rodinných domů, celých budov, ale také i chat a chalup.

 

Někdy se vyplatí ji nechat vypracovat i při prodeji bytů, zejména, pokud jsou v přízemí, polosuterénu nebo pod střechou či v podroví, anebo kdykoli, když máte pochybnosti o technickém stavu budovy a správce vám není schopen uspokojivě odpovědět na vaše dotazy.

 

^^ Naší služby.

 

Zjistíme, jaké vady, nedodělky či prohřešky proti standardům snižují kvalitu vaší nemovitosti. Zpracujeme odborný posudek. 

 

Kontrola novostaveb

Nedohadujte se s developerem na základě pocitů.

 

S naším odborným posudkem získáte:

 

 přesnou specifikaci chyb a nedodělků,

 kvalitní fotodokumentaci objevených nedostatků,

 podklady k vyjednávání o slevě nebo odstranění  závad opřené o aktuální normy.

 

Prověření starších nemovitostí

 

 Již zabydlené domy často skrývají desítky problémů, které v krátkém časovém horizontu vyžadují řešení. 

Náš specialista prohlédne dům společně s vámi, zjistí vše důležité, vypracuje dokument se seznamem závad a finančním odhadem jejich odstranění.

 

Další služby

Kolem nákupu či stavby nemovitosti číhají další pasti, do kterých s námi nespadnete. 

Proto vám:

 zkontrolujeme průběh stavby,

 prověříme právní dokumenty k nákupu nebo přebírání nemovitosti,

 pomůžeme s odhadem finanční náročnosti rekonstrukce.

 

^^ Interiérový design

Navrhujeme interiér na míru. Interiér by měl být nejen krásný a plně funkční, ale v další řadě by měl také návrh splňovat i rozumná finanční kritéria. 

 

Naši architekti a designeři úzce spolupracují s týmy projektových manažerů, rozpočtářů a technických specialistů tak, abyste měli jistotu, že navrhovaný design nebude jen krásný, ale i praktický a funkční, a že současně bude odpovídat vašemu rozpočtu a časovému harmonogramu.

 

 Provedeme vás celým procesem projektu

 

 Budeme váš průvodce v každé fázi vzniku vašeho nového interiéru. Pomůžeme vám od počáteční fáze, kdy společně určíme zadání a následně vás dovedeme až k samotné realizaci včetně všech nutných kroků. 

 

Potřebujete poradit v oblasti architektury a interiérového designu?

KONTAKTUJTE NÁS 

 

SLUŽBY PRO INVESTORA

 

^^ Due diligence a zástupce investora

 

 Due diligence a transakční poradenství

Máme rozsáhlé zkušenosti s poskytováním poradenství při projektech nákupu a prodeje společností, podnikových restrukturalizacích a nejrůznějších druzích obdobných transakcí. 

Naší výhodou je unikátní spojení finanční, právní, daňové a účetní expertízy pod jednou střechou, které nám umožňuje spolehlivě identifikovat všechna potenciální rizika a navrhnout optimální strukturaci plánované transakce.

 

 Poradenství ve fázi plánování transakce

Pomůžeme vám s celým procesem navrhované transakce. 

Naše služby zahrnují zejména poradenství při akvizicích, prodejích a restrukturalizacích skupiny. 

V rámci poskytovaných služeb připravíme informační memorandum pro potenciální kupující, identifikujeme potenciální rizika a navrhneme proces realizace transakce (v případě potřeby ve více variantách). 

Poté připravíme „step-plán“ pro implementaci transakce.

 

 Příprava dokumentace a procesů při prodeji společnosti

Jsme schopni vám zajistit přípravu prodejní dokumentace a informací pro potenciálního kupujícího. 

Zorganizujeme prodejní proces, připravíme podklady pro „data room“ a zajistíme jeho fungování. Součástí našich služeb může být také doporučení rozmezí pro stanovení prodejní ceny. 

Celý prodejní proces jsme schopni zabezpečit z projektového, finančního i právního hlediska.

 

 Finanční, právní a daňová due diligence

V rámci právní due diligence identifikujeme potenciální a existující právní vady, které by mohly bránit či komplikovat transakci. 

Pomůžeme vám s přípravou a revizí klíčové smluvní dokumentace či zajistíme příslušné registrace práv duševního a průmyslového vlastnictví.

 

Během daňové due diligence se zaměříme na plnění minulých daňových povinností cílových společností včetně identifikace a odhadu případných daňových rizik. Dále zkalkulujeme odhad budoucí daňové povinnosti po realizaci transakce.

 

Rozsah prací finanční, právní a due diligence vždy přizpůsobíme vaším specifickým požadavkům a konkrétní situaci cílového podniku.

 

 Právní a daňová realizace transakce

Jsme schopni plně realizovat transakci z právního i daňového hlediska. Připravujeme prodejní dokumentaci, asistujeme při jednání o ceně a dalších podmínkách transakce a kompletně zajišťujeme veškeré typy fúzí a reorganizací po právní i daňové stránce.

 

 Post-transakční služby

Po realizaci transakce je nezbytné začlenit novou investici do stávající skupiny. Zde je potřeba zohlednit nad rámec obchodního hlediska i hlediska finanční, daňová a právní.

V rámci post-transakčních služeb provádíme plánování a realizaci vnitropodnikových restrukturalizací. Jsme dále připraveni prodiskutovat s vámi vhodné způsoby úvodního financování pořízené společnosti a plánovanou repatriaci zisků, a také zajistit průběžné daňové a právní poradenství.

Jsme schopni zabezpečit z projektového, finančního i právního hlediska.

 

^^ Správa nemovitostí od technické údržby až po účetnictví

 

Každý majitel nemovitosti má zájem na tom, aby nájemci v jeho budově byli maximálně spokojení a současně bylo kvalitně postaráno o jeho investici. 

Proto je klíčové, aby budovu nebo celá portfolia spravovali profesionálové, kteří se komplexně postarají o fungování celé nemovitosti.

Našim klientům pomáháme zajišťovat bezproblémový chod jejich nemovitostí, pečovat o nájemce, optimalizovat a snižovat náklady a zvyšovat hodnotu jejich nemovitosti.

 

Naše služby nabízíme pro všechny typy nemovitostí a poradíme si se správou ve všech odvětvích.

 

Ať už se jedná o kancelářskou budovu, nákupní centrum nebo skladové prostory, náš zkušený tým se postará o to, aby maximalizoval hodnotu vaší investice a naplno vytěžil potenciál ukrytý ve vašich nemovitostech. 

Můžeme vám nabídnout tyto služby:

 

 zajištění bezproblémového chodu nemovitostí,

 péče o nájemce,

 správa nájemních smluv,

 správa a výběr dodavatelů,

 inspekce nemovitosti,

 pravidelný reporting,

 pojištění,

 správa poplatků a služeb,

 marketing,

 příprava rozpočtů – příjmy a náklady,

 plánování investic,

 aktivní spolupráce s oddělením pronájmu komerčních prostor.

Potřebujete poradit v oblasti správy nemovitostí? KONTAKTUJTE NÁS 

 

 

^^ Technický management

 

Za perfektním chodem a provozem budovy hledejte kvalitní technický management. Díky detailní znalosti budov a zvládnutí procesů se naši klienti mohou spolehnout, že jejich nemovitost je v těch nejlepších rukách. 

V rámci služeb technického managementu je náš tým zodpovědný za:

 

 přípravu rozpočtu investičních a ostatních projektových nákladů (CAPEX i OPEX),

 výběr, tendování a doporučení konečné volby zhotovitele nebo poskytovatele služeb,

 kontrolu dodržování kvality, harmonogramu a celkového průběhu realizace investičních záměrů,

 pomoc při zajištění a realizaci úprav uspořádání a vybavení prostor,

 zajištění spolupráce a komunikace s architektonickými a projekčními ateliéry nebo kancelářemi,

 zajištění, komunikaci se stavebními úřady a/nebo jinými autoritami veřejné správy, případně dalšími osobami, které jsou zapotřebí v souvislosti s realizací investičního záměru,

 energetický management,

 management záruk,

 kontrolu dodavatelů.

 

^^ Finanční management

Správa nemovitosti se neobejde bez vedení účetnictví a dalších finančních záležitostí.

Naši klienti nám svěřují kompletní ekonomickou správu jejich nemovitostí a vědí, že se mohou spolehnout na:

 

 administraci nájemních smluv,

 fakturaci nájemného, výběr nájemného, vyúčtování provozních služeb, přeúčtování provozních nákladů nájemcům,

 evidenci provozních, popř. marketingových nákladů,

 finanční reporting.

 

^^ Péče o zelené a udržitelné budovy

Máme radost, že v našem portfoliu máme řadu budov s certifikacemi LEED, BREAM a WELL. 

Věříme, že udržitelné budovy a jejich výstavba je budoucnost, a proto našim klientům pomáháme implementovat nové přístupy, přinášíme další řešení, jak snižovat energetickou náročnost budov a zlepšovat udržitelnost provozů. 

Téma udržitelnosti v CRE zastřešuje interní specialista, který:

 

 je připraven podpořit tým správy a majitele při otázkách certifikací, recertifikací a plnění ESG strategií,

 sleduje trendy, neustále se vzdělává, aby na budovách mohl implementovat nové přístupy,

 pomáhá majitelům se zorientovat v legislativě, snižuje náklady, zlepšuje výkonnost nemovitosti a vytváří zdravé pracovní prostředí,

 přináší praktická řešení pro témata uhlíkové neutrality, energetické náročnosti budov a udržitelnost provozů v následujících letech,

 společně s nájemníky pracuje na vytvoření zdravého pracovního prostředí,

vzdělává uživatele budov k úspornému provozu, motivuje ke správnému chování, lepšímu životnímu stylu.

CHECH REAL ESTATE © 2011

design by firmstyler
Сайты Чехии